Rūpnieciskais dizains un ražošana

Rūpnieciskais dizains un ražošana

„Industriālais vai rūpnieciskais dizains - ir radošā aktivitāte, kuras mērķis ir uzlabot objektu ārējās priekšrocības, kuras ražo rūpniecības nozarē” - / Tomass Maldonads /

Rūpnieciskais dizains kā darbības veids ietver elementu, mārketinga un mākslas tehnoloģiju. Rūpnieciskais dizains ietver milzīgu priekšmetu klāstu, no sadzīves tehnikas līdz augsto tehnoloģiju produktiem.

Mēs izmantojam CAD / CAM / CAE sistēmas, kas ļauj digitālā maketa līmenī veikt produkta visaptverošo novērtējumu, dažāda veida inženiertehnisko analīzi (piemēram, ergonomikas analīzi), konstrukcijas optimizāciju konkrētiem tehnoloģisku procesu veidiem. Sākuma dati var būt ideja, plastilīna prototips, skice, reāls redizaina objekts. Mums ir dažāds 3D-skenēšanas un 3D-prototipu aprīkojums, kas ļauj mums realizēt dzīvē vērienīgāko projektu.

Rūpnieciskā dizaina izstrādes stadijas:

  • Ideju ģenerēšana
  • Koncepcijas izstrāde
  • skicēšana
  • plastilīna prototipu 3D skenēšana
  • trīsdimensiju modelēšana
  • gatavā produkta prototipēšana
  • konstruēšana
  • tehnoloģisko procesu atlase
  • inženierzinātņu analīze un optimizācija